Metody leczenia:
- Farmakologiczne
- Niefarmakologiczne: neuromodulacja, przeskórna elektroneurostymulacja TENS, blokady obwodowe i centralne, termolezja

TERMOLEZJA - (ang. Radio Frequency Thermolesion, RF-thermolesion) - metoda zwalczania bólu przewlekłego, plegająca na zastosowaniu prądu wysokiej częstotliwości fal radiowych.

Ból przewlekły:
     - zespoły bólowe kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowo-krzyżowego, krzyżowego i guzicznego
     - bóle zależne od układu współczulnego
     - bóle fantomowe
     - klasterowy ból głowy
     - bóle pochodzące z nerwów czaszkowych
     - nietypowe bóle twarzy

Ból nowotworowy